LIQUI MOLY
LIQUI MOLY Logo

LIQUI MOLY Marine levererar smörjmedel och tillsatser av högsta kvalitet för fritidsbåtar och kommersiell användning i Europa. Ägaren drar nytta av årtionden av erfarenhet och expertis från kunniga ingenjörer och kontinuerliga tekniska innovationer.

Liqui Moly Additiv, smörjmedel och oljor för den marina sektorn

Välkommen till LIQUI MOLYs värld

Det kompletta skötselfria paketet för båtmotorer och utombordare

LIQUI MOLY offer
Motoroljor
 • För 4-takts / 2-takts motorer
 • Högsta skydd mot korrosion och slitage
 • NMMA FC-W- och TC-W3-godkännande
 • Speciella 4-takts marina oljor
  • Marin 4T motorolja 10W-30
  • Marine 4T motorolja 15W-40
  • Marine 4T motorolja 25W-40
 • Special 2-takts marinoljor
  • Marine 2T motorolja
  • Marine 2T DFI motorolja
LIQUI MOLY
Konserveringsmedel för båtmotorer
 • För alla 4- och 2-taktsmotorer
 • Kompatibel med alla motoroljor
 • Långvarigt skydd mot rost och korrosion
 • Hög tillförlitlighet
 • Lätt att använda
LIQUI MOLY
Marin multispray
 • Mångsidig multifunktionsspray
 • Skydd mot korrosion och oxidation
 • Förskjuter fukt
 • Lossar skruvar som sitter fast i rost
 • Optimal smörjning med PTFE
LIQUI MOLY
Marinfett
 • För alla smörjpunkter
 • Absolut motståndskraftig mot havsvatten
 • Varmvattenbeständig
 • Stabil mot åldring och förvätskning
LIQUI MOLY
Transmission/Hydraulik
 • För hydrauliska och mekaniska system
 • För drivenheter och transmissioner, t.ex.: backväxlar, servostyrsystem, kontrollsystem, trimningssystem, hydrostatiska transmissioner.
 • Marin transmissionsolja 80W-90
 • SAE30 motor- och transmissionsolja
 • ATF marin växellådsolja
LIQUI MOLY
Särskilda tillsatser
 • Korrosionsskydd / oxidationsskydd
 • Skyddar mot bakteriell kontaminering
 • Åtgärd vid bakteriell kontaminering
 • Optimerar motorns prestanda
 • Minskar utsläppen
 • För avveckling under vintern

Vad är tillsatser till för?

För bättre start och övergripande prestanda

Additiv är ett extra ämne som tillsätts olja eller bränsle i små mängder. LIQUI MOLY-additiv är speciellt framtagna för att förbättra prestanda, bekämpa problem och skydda mot dem. LIQUI MOLY Marine Diesel Protection bekämpar t.ex. bakterier, jäst och mögel mycket effektivt och desinficerar dieseltanksystem som drabbats av bakterieangrepp. Rengöringskomponenterna i produkten säkerställer optimal renhet i hela bränslesystemet. Det extra korrosionsskyddet skyddar metallkomponenter perfekt. Cetanboostern säkerställer enkel start efter att motorn tagits ur förvaring. Högsta möjliga motorprestanda garanteras. Var alltid uppmärksam på rätt dosering när du använder tillsatser, eftersom den optimala effekten endast garanteras med rätt blandningsförhållande.

Gratis
LIQUI MOLY offer
Tillsats för superdiesel
 • Rengör bränslesystemet
 • Håller injektorerna rena
 • Ökar antalet cetan
 • Optimerar motorns prestanda
 • Minskar bränsleförbrukningen
 • Minskar utsläppen
Skydd för marin diesel
 • Steriliserar infekterade tanksystem
 • Förhindrar att bakterier bildas
 • Rengör bränslesystemet
 • Skyddar mot korrosion
Rengöringsmedel för marina bensinsystem
 • Avlägsnar avlagringar i hela bränslesystemet
 • Förbättrar motorns prestanda
 • Eliminerar startsvårigheter
 • Minskar bränsleförbrukningen
 • Minskar utsläppen
Stabilisator för marint bränsle
 • Skyddar mot oxidation och åldrande
 • Förhindrar korrosion i bränslesystemet
 • Säkerställer en problemfri förslutning

Dieselskadegörare: små organismer, stora problem

Testade tillsatser - vad gör de egentligen?
Två kontrollprover skapades för testet. Det ena provet var en blandning av dieselbränsle UTAN tillsats och 0,5 % vatten, det andra dieselbränsle MED tillsats och 0,5 % vatten. Båda blandningarna exponerades för tre mikroorganismer (bakterier, jäst och svamp).
Efter en inkubationstid på 21 dagar analyserade vi hur många mikroorganismer som eventuellt hade dödats eller om det hade skett en ökning. I provet UTAN tillsatser spreds organismerna snabbt, i blandningen MED tillsatser fanns det efter 7 dagar inte längre några detekterbara mikroorganismer. Efter 21 dagar fanns det inga fler mikroorganismer.
Därför rekommenderar vi det mycket effektiva Marine Diesel Protection från LIQUI MOLY.

LIQUI MOLY Additive im Test

Vänster: UTAN ADDITIV, Höger: MED ADDITIV

LIQUI MOLY Additive im Test

Produktpresentation: Högpresterande transmissionsolja 85W-90

LIQUI MOLY offer

Vatten i växellådan? Ny utveckling speciellt för Mercury utombordsmotorer ger lösning

Båtmotorer har ett problem som fordon på land inte har: Vatten i växellådan. Om motorn står stilla under en längre tid separeras vatten från transmissionsoljan och lägger sig som ett lager. Detta vattenskikt kan sedan orsaka korrosion, vilket leder till problem med växellådan och förkortar dess livslängd. LIQUI MOLYs Marine High Performance Transmission Oil 85W-90 har betydligt bättre emulgerande egenskaper än konventionella transmissionsoljor, samtidigt som smörjförmågan bibehålls. 85W-90 håller vattnet löst i oljan så att det inte kan sedimentera. Trots det upplösta vattnet i oljan är transmissionen tillförlitligt smord.

Båtmotorer har ett problem som fordon på land inte har: Vatten i växellådan. Om motorn står stilla under en längre tid separeras vatten från transmissionsoljan och lägger sig som ett lager. Detta vattenskikt kan sedan orsaka korrosion, vilket leder till problem med växellådan och förkortar dess livslängd. LIQUI MOLYs Marine High Performance Transmission Oil 85W-90 har betydligt bättre emulgerande egenskaper än konventionella transmissionsoljor, samtidigt som smörjförmågan bibehålls. 85W-90 håller vattnet löst i oljan så att det inte kan sedimentera. Trots det upplösta vattnet i oljan är transmissionen tillförlitligt smord.