Underhåll av flytvästar och flottar

Underhåll av flytvästar och flottar

Din säkerhet kommer först! SVB erbjuder certifierad underhållsservice av kvalificerad personal. Våra kvalificerade tekniker servar dina flytvästar och livflottar internt på SVB.

Servicekontroll av ej uppblåsta flytvästar

Servicekontroll av flytvästar som inte är uppblåsta

Denna service gäller för flytvästar som inte har blåsts upp. Våra fullt kvalificerade tekniker kontrollerar trycket i blåsan och utlösningsmekanismens funktion, och eventuella slitna tätningar byts ut.

SVB-pris: 44,95

Artikelnummer: 47775

Till punkt
Servicekontroll av uppblåsta flytvästar

Servicekontroll av uppblåsta flytvästar

Din räddningsväst har blåsts upp och bör nu armeras och servas för att återfå full funktion funktion? Förutom de viktiga uppgifter som utförs som en del av standardinspektionen, inkluderar denna service även ett byte av CO2-flaskan.

SVB-pris: 69,95

Artikelnummer: 47776

Till punkt

Seatec flytväst

Din säkerhet - vårt jobb

 • Certifierad service av din produkt enligt internationella standarder
 • Fullständig servicedokumentation i logg eller registerbok
 • Fullt kvalificerade servicetekniker från SVB

SVB är en certifierad servicestation för:

Flytvästar

SEATEC
SEATEC
KADEMATIC
KADEMATIC
SECUMAR
SECUMAR
PLASTIMO
PLASTIMO
SEAGO
SEAGO
SPINLOCK
SPINLOCK
MARINEPOOL
MARINEPOOL
SOSTECHNIC
SOSTECHNIC
AWN
AWN

Livflottar

ZODIAC
ZODIAC
SEATEC
SEATEC
PLASTIMO
PLASTIMO
SEAGO
SEAGO
SOSTECHNIC
SOSTECHNIC

Service av flytväst

För att säkerställa att din automatiska räddningsväst fungerar korrekt bör den underhållas regelbundet. Det är mycket viktigt att du följer det föreskrivna serviceintervallet, särskilt om du har en självuppblåsande flytväst. Om inget serviceintervall anges av tillverkaren av tillverkaren av flytvästen, rekommenderar vi en inspektion 2 år efter inköpet. Även om om din flytväst bara har använts utan att blåsas upp, har den ändå utsatts för utsatts för sol, saltvatten och stötar.

Kontrollera tillverkningsåret på din flytväst innan du skickar den till oss. SVB servar endast flytvästar som är högst 10 år gamla.

Beställ din tjänst här

Vi erbjuder följande:
1. Din flytväst har INTE blåsts upp och bör servas vartannat år? I så fall väljer du alternativet Servicekontroll för flytväst.

2. Din räddningsväst har blåsts upp och ska nu armeras och servas för att återställa full funktionalitet? I så fall väljer du alternativet Lifejacket Service Check och Rearming.

Du bör alltid kontrollera dina flytvästar före varje resa för att säkerställa att de är fullt funktionella. Undersök yttre utseende, bälten, spännen, CO2-patron och utlösningsfunktion (grön display). Flytvästar som är mer än tio år gamla måste servas av tillverkaren tillverkaren, och därefter bör detta göras årligen.

Reparation av flytväst: Om din flytväst är skadad kan vi också utföra en reparation. Från defekta sömmar till byte av blåsa eller reparation av skyddskåpan, allt är möjligt. Tjänsten utförs i överenskommelse med kunden och tillsammans tillsammans beräknas en prisuppskattning.

SVB servar dina räddningsvästar av märkena Seatec, Kadematic och Secumar, Plastimo, Seago och Spinlock. Märk förpackningen med din räddningsväst enligt följande:

SVB – Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH
-Underhållsavdelning-
Gelsenkirchener Straße 25-27
28199 Bremen
Deutschland

För service av flytvästar

Livvästservice omfattar:

 • Densitetstest av den uppblåsta blåsan enligt tillverkarens specifikationer
 • Test av den automatiska utlösaren via vatten/manuellt
 • Inspektion av utlösningsmekanismen
 • Inspektion av munventilen
 • Byte av patron (endast vid service av flytvästar som har blåsts upp)
 • Inspektion av CO2-patronen
 • Byte till nya tätningar
 • Allmän inspektion - särskilt av remsystemet
Steg 1

Steg 1:

Livvästen öppnas och CO2-patronen avlägsnas

Steg 2

Steg 2:

Automatisk uppblåsningsanordning har avlägsnats och packningen har bytts ut

Steg 3

Steg 3:

Korrekt funktion av uppblåsningsanordningen kontrolleras

Steg 4

Steg 4:

Uppblåsning av flytväst för att säkerställa läckagetäthet

Steg 5

Steg 5:

Lufttrycket mäts

Steg 6

Steg 6:

Vikning av flytväst och insättning av CO2-patron

SEATEC Flytväst

Service för livflottar

SVB är en certifierad servicestation för PLASTIMO och PLASTIMAR livflottar. På SVB servas dina liv livflottar servas internt av våra kvalificerade servicetekniker. Inspektionen dokumenteras dokumenteras och registreras i en loggbok. Övriga flottar skickas till respektive tillverkare för för korrekt service.

Service av livflottar inkluderar:

 • Allmän inspektion av livflotten
 • Byte av delar och föremål, t.ex. tätningar, rep, förnödenheter, vatten etc.
 • Förpacka flotten i en vakuumpåse och i originalförpackningen
Steg 1

Steg 1:

Öppna transportlådan

Steg 2

Steg 2:

Ta bort CO2-patronen

Steg 3

Steg 3:

Uppblåsning av livflotten för kontroll av fel

Steg 4

Steg 4:

Kontroll av lufttrycket

Steg 5

Steg 5:

Viktning av CO2-patronen

Steg 6

Steg 6:

Testning av utlösningsmaskinen

Steg 7

Steg 7:

Förpackning av livflotten

SEATEC Livflotte
Kontakta vårt serviceteam
För brådskande förfrågningar kontakta oss via telefon: +49 (0)421 57290510
Ditt nummer hjälper oss att hantera din förfrågan snabbare