Uppdrag

SVB är engagerad - För en bättre arbetsplats, för en renare värld

Som vattensportentusiaster tillbringar vi mycket tid i naturen och på vattnet. Vi brinner för att skydda vår miljö, sätta stopp för nedskräpningen av haven och göra vårt för att göra världen till en bättre plats. Att göra skillnad börjar här hos oss, där vi arbetar, i våra förpackningar och vår egen anläggning. När vi sträcker oss längre vill vi ge våra kunder möjlighet att själva bidra till ökad hållbarhet.

SVB-byggnaden, vårt gröna hem.

Det börjar med oss: SVB-byggnaden, vårt gröna hem.

Många saker måste förändras om vi ska få renare hav och en mer hållbar värld. En stor del av det som behöver göras ligger inte i våra händer. Men det finns några saker nära oss som vi kan göra! Och det börjar med oss. Med vår företagsbyggnad, i våra förpackningar, hur vi sorterar sopor och tar hand om farligt avfall på rätt sätt. SVB stödjer också projekt för att förbättra klimatet och minska plastavfallet i världshaven.

100% förnybar energi: vårt alldeles egna solenergisystem
100% förnybar energi: vårt alldeles egna solenergisystem

100% förnybar energi: vårt alldeles egna solenergisystem

För att på ett hållbart sätt skydda vårt klimat och inte vara helt beroende av vanliga elkällor har SVB vidtagit åtgärder för att utnyttja den förnybara energin från solen. Under 2011 lät vi installera 76 solcellsmoduler på våra tak, vardera 1 x 1,7 meter, och har därmed hittills kunnat spara mycket energi. Men vi har inte stannat där, för SVB-byggnaderna har ännu mer takyta som kan användas på ett förnuftigt och hållbart sätt. SVB:s solenergisystem utökas med ytterligare 400 solcellsmoduler på en yta av ca 950 m², som nu täcker hela energibehovet för vår logistikavdelning.

SVB:s färgglada takträdgård

SVB:s färgglada takträdgård

SVB:s takterrass omges av en ekologisk biotop. Denna gröna takträdgård mitt i Bremer Airport City gör mycket gott för det omgivande området. Förutom att förbättra inomhusklimatet på de angränsande kontoren genom det gröna takets isolerande effekt, bidrar den ekologiska trädgården också till att förbättra stadsklimatet på grund av det positiva inflytande den har på omgivande lufttemperatur, strålning och luftfuktighet. Även om vår takterrass och gröna trädgård ligger på byggnadens södra sida och därför ständigt är exponerad för solljus, har vi uppmätt lägre temperaturer här än i områden med vanliga tak, särskilt på sommaren. Det beror på att växterna i vår urbana biotop absorberar kortvågig solstrålning och avger latent värme genom avdunstning av fukt.

Energieffektiv och smart!

År 2011 flyttade SVB in i sin nyrenoverade anläggning och fick utmärkelsen "plietsch!", som betyder "smart" på nordtysk dialekt.

SVB sparar årligen

0

ton koldioxid

0

i energikostnader

Miljövänlig förpackning
Naturlig förpackning för din beställning

Din beställning, levererad i naturlig förpackning

Det var bara några år sedan vi började förbjuda användningen av plastfyllnadsmaterial i våra förpackningar och nu använder vi huvudsakligen naturliga förpackningsmaterial. Vi plastar inte längre in smådelar som skruvar eller nitar, utan plockar dem efter behov och använder papperspåsar. Vi försöker också att inte kassera naturliga förpackningsmaterial som våra leverantörer använder i våra inkommande leveranser, utan återanvända dem.

"plietsch!"-priset för en energieffektiv konvertering

"plietsch!"-priset för en energieffektiv konvertering

År 2011 flyttade SVB-företaget in i sina renoverade lokaler. För renoveringen fick ägaren och chefen Thomas Stamann utmärkelsen "plietsch!". För att hålla sig à jour med ren energi började SVB med stöd av den ideella Bremer klimatskyddsbyrån "Energiekonsens" undersöka hur man kan minska koldioxidutsläppen och spara energi. En analys genomfördes och resultaten var mycket imponerande. SVB kunde förhindra utsläpp av ca 131,5 ton koldioxid per år, med besparingar på ca 33 500 euro per år. Den största delen av detta belopp kom från den energi som sparades tack vare värmeisoleringen av anläggningsbyggnaden. Lagerbyggnadens tak isolerades i stor utsträckning, de enkelglasade fönstren ersattes med toppmoderna dubbelglasfönster och byggnadens isolering uppgraderades.

Vi sorterar vårt avfall
Vi sorterar vårt avfall

Vi sorterar vårt avfall

Vi ser till att vårt avfall sorteras, separeras och bortskaffas på rätt sätt. Papper, polystyren, tejp, batterier, kartong, elektronikskrot, plastavfall och så vidare - allt sorteras!

Vi säkerställer korrekt avfallshantering av batterier...

Batterier och uppladdningsbara batterier följer med oss i så många apparater som vi använder varje dag. Därför är en miljövänlig metod för avfallshantering av stor betydelse för oss. Bara under 2012 förbrukades cirka 43 549 ton (= 1,5 miljarder enheter) bärbara batterier. I genomsnitt köper varje konsument 20 batterier per år. SVB tar hand om batterierna på ett miljövänligt sätt genom att anlita ett erkänt avfallshanteringsföretag. Du kan också returnera dina batterier till oss i ett kuvert med tillräckligt porto eller lämna in dem direkt till vår logistikavdelning utan kostnad.

... och elektroniskt avfall

Elektroniska apparater blir alltmer en viktig del av dagens liv. De tenderar dock att ha en begränsad livslängd. Defekta eller gamla apparater, som ibland fortfarande fungerar, hamnar på soptippen och blir till problematiskt elektronikavfall. I Tyskland produceras för närvarande ca 2 miljoner ton av detta varje år. För att uppnå en minskning av den totala miljöbelastningen införde EU 2003 WEEE-riktlinjerna 2002/96/EG (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Dessa riktlinjer skapades för att strukturera en miljövänlig metod för återtagande och bortskaffande av elektroniska apparater. Dessutom trädde RoHS 2002/95/EG (RoHS - Restriction of certain Hazardous Substances) i kraft ungefär samtidigt, i syfte att begränsa användningen av vissa farliga ämnen i elektroniska apparater. I Tyskland har båda riktlinjerna införts i en nationell lag: Lagen om elektronisk utrustning (ElektroG).

Våra medarbetare och arbetsplatser

Våra medarbetare och arbetsplatser

Att ta ansvar för de människor vi arbetar med innebär för oss också hållbarhet. Våra viktigaste principer är jämställdhet, utvecklingsmöjligheter, familj, att vara multinationell och mångfald.

Ta reda på mer »

Vi stöder innovativa idéer

Thomas Stamann, grundare

mama earth foundation
 Mama Earth Foundation

Mama Earth Foundation

Varför vi erbjuder vårt stöd. Träd är som goda vänner: man kan inte leva utan dem! De absorberar CO2 för att förbättra världens klimat, ger oss råmaterial som vi kan bygga tusen fantastiska saker av trä ombord med, och de har alltid funnits med oss, även i myter och talesätt. Vi anser att vi har ett ansvar för att förbättra världens klimat, så vi har beslutat att ta tillfället i akt att stödja Mama Earth Foundation. Mama Earth Foundation planterar mangroveskogar i Filippinerna och stöder kommersiell odling av mahogny och teak för att stoppa olaglig skogsavverkning. Deras högkvalitativa presentkort innehåller ett foto av varje planterat träd med dess koordinater. När du anger koordinaterna i Google Earth kan du "flyga" direkt till ditt träd.

Du kan även visa ditt stöd

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) eller den tyska föreningen för sjöräddning

Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) eller den tyska föreningen för sjöräddning

Search and Rescue Association De räddar skeppsbrutna från havet, befriar människor från fara, vårdar sjuka och skadade. Sjöräddarna är redo att rycka ut - dygnet runt och i alla väder.

Din donation håller sjöräddarna på rätt kurs. Den tyska sjöräddningstjänsten (DGzRS) är en av världens modernaste sjöräddningstjänster. Sjöräddarna finansierar sitt arbete uteslutande genom donationer och frivilliga bidrag och är tillgängliga dygnet runt i alla väder på Nordsjön och Östersjön.

Alla som har besökt SVB:s monter på mässan "Boot" i Düsseldorf vet att vi gärna bjuder våra kunder på en kall glass från vår "SVB-glassvagn", helt gratis. Men glöm inte att lägga något i DGzRS insamlingsbåt! Era bidrag har hjälpt oss att samla in flera hundra euro varje dag till sjöräddarna.

Donera nu

Mer än bara vattensporter

Bremergy Racing

2. Bremergy Racing

Den gröna tidsåldern inom motorsport har börjat och SVB stöder den! Vi ser fram emot regelbundna bidrag från utvecklarna av den elektriska racerbilen.

Hydroscup Bremen University of Applied Sciences Team

3. Hydroscup Bremen University of Applied Sciences Team

Vi stödde teamet från Bremen University of Applied Sciences vid Hydroscup i Marseille med vårt eget varumärke. Studentteamet kom på tredje plats.