Livflottar

Betyg
Tillverkare
Prisintervall
Tillgänglighet
 
Kategori
Färg
Antal personer
Paket
ARC godkänd 
Alla filter
Livflotten - din livräddare ombord! Om det värsta skulle hända och din båt lider skeppsbrott, sjunker eller börjar brinna, kan en livflotte vara din enda livräddare för dig och din besättning. För en översikt över olika typer, storlekar och versioner av livflottar, vad du bör tänka på när du köper och underhåller, ta en titt på vår livflottguide. Till guiden om livflottar >> Läs mer om Livflottar... Gå till video...

Livflottar

- Din livräddare ombord -

När används en livflotte?

Den gyllene regeln är: överge inte ditt fartyg så länge det flyter, eller tills du kan nå en säker plats, eftersom det finns mer räddningsutrustning och proviant ombord än vad din livflotte kan rymma. Din yacht är också mer synlig för räddningsstyrkor än en livflotte eller en person som flyter i vattnet.

Vilken typ av livflotte ska du köpa till din sportbåt?

Medan livflottar för kommersiell sjöfart alltid har varit föremål för höga krav och tester, kom standarder för livflottar för fritidsbåtar inte förrän i början av 2000-talet med ISO 9650-certifiering. Det finns två typer av ISO-livflottar:


ISO 9650 -1 Livflottar för långfärdssegling / Offshore-livflottar

ISO 9650-1 är återigen uppdelad i grupp A och grupp B för olika driftstemperaturer: Grupp A för livflottar vid temperaturer från -15 till +65 °Celsius och Grupp B för livflottar vid temperaturer från 0 till +65 °Celsius. Dessa livflottar finns tillgängliga med olika utrustningspaket. Det finns livflottar som är utrustade för en beräknad räddningstid på mindre än 24 timmar och som inte innehåller dricksvatten. Vissa livflottar är utrustade med dricksvatten och nödutrustning för en beräknad räddningstid på mer än 24 timmar.


ISO 9650-2 Livflottar för öppet hav, t.ex. offshore-livflottar

En livflotte som uppfyller ISO 9650-2-standarden kan användas säkert vid temperaturer mellan 0 och +65° celsius. Dessa livflottar är lämpliga för t.ex. segling längs Nordsjön eller Östersjökusten, på stora sjöar och kustnära vatten. De levereras med ett standard nödpaket utan dricksvatten men med signalanordningar och har den ytterligare fördelen med franskt Bureau Veritas-godkännande och italienskt RINA-godkännande.

Antal personer för livflottar

Vid köp av en livflotte bör man inte bara tänka på ISO-typen, utan även på hur många personer som kan följa med. Principen "ju större desto bättre", dvs. ju större flotten är desto mer utrymme har den, gäller inte här, eftersom flottans flytkraft optimeras beroende på passagerarnas vikt. Om livflotten är för stor eller för liten finns det risk för kapsejsning.

Förvaring av livflotten ombord

Livflotten levereras antingen i en praktisk väska eller i en robust container. När du förvarar livflotten ombord ska du se till att förvaringsplatsen är snabbt åtkomlig för hela besättningen. Den perfekta lösningen är ett rostfritt stålfäste på däck, där livflotten är ordentligt fäst vid sin säkerhetslina.

Utplacering av livflotten

I en nödsituation måste man först kontrollera om livflottans griprep är anslutet till fartyget. Därefter ska livflotten kastas i vattnet. Dra ut griplinan ur påsen/containern och påsen/containern flyter i vattnet. Nu kan du dra i repet från däck tills du märker att det inte går att dra längre. Denna punkt är markerad på de flesta livflottar. Du har nu kommit fram till rivlinan. Som namnet antyder måste du dra hårt i repet. Livflottans uppblåsningsmekanism aktiveras och livflotten blåses upp helt. Griplinan är nu på fartygssidan (på segelbåtar betyder det att den är på vinschen). Livflotten skall alltid dras mot fartygssidan och aldrig dras mot aktern. Aktern på ett fartyg i sjögång är som en giljotin, den förstör allt i sin väg.

Ombordstigning på livflotten

Den besättningsmedlem som är i bäst form bör klättra upp i livflotten först. Denna person kan sedan hjälpa de andra besättningsmedlemmarna att klättra upp i livflotten. Helst bör alla personer klättra in i livflotten med torra fötter. Om detta inte är möjligt (skräp blockerar direkt tillgång till flotten), finns det stegar eller ramper som underlättar inträde från vattnet. Först när alla besättningsmedlemmar befinner sig i flotten och fartyget verkligen börjar sjunka (vanligtvis många timmar senare), separeras förankringslinan till fartyget. Alla livflottar är utrustade med en kniv för detta ändamål. Kontrollera i förväg vilken nödutrustning som finns tillgänglig på livflotten och fyll på den vid behov. Om en besättningsmedlem är i akut behov av vissa mediciner, kan dessa i förväg läggas till livflotten av en underhållsstation.

Underhåll och livslängd för livflottar

Livflottar kan bara fungera i en nödsituation när alla säkerhetsanordningar är i perfekt skick. Regelbundet underhåll av livflotten är därför mycket viktigt. Varje tillverkare har sina egna regler för garanti och underhållsintervall, som bör följas strikt (garanti upp till 18 år; underhåll vanligtvis vart tredje år).

Vad innebär underhåll av livflottar på SVB?

- Kontroll av livflottans allmänna skick, t.ex. ballastkammare, tak och botten
- Byte av delar såsom tätningar, maskeringstejp, signalutrustning etc.
- Inspektion och utbyte av nödproviant och vatten med avseende på skador och utgångsdatum
- Provning av tändhuvudenas funktion
- Tryckprovning och läckageprovning av de enskilda uppdriftskamrarna
- Test av regelbunden öppning och stängning av inlopps- och övertrycksventilerna
- Förpackning och försegling av livflotten i en vakuumpåse och i dess originalförpackning (behållare eller påse)

Varför är det så viktigt att ha en livflotte ombord?

År 2013 seglade den två man starka besättningen på Sweden 45-yachten "Ciao" från Indonesien till Coco Islands när de strax innan de fick kusten i sikte kolliderade med ett föremål under ytan. Kollisionen slet av rodret, immobiliserade fartyget och fick det att ta in vatten. Besättningen sände ut ett nödanrop och gjorde sitt bästa för att rädda fartyget. "J'Sea" mottog nödanropet och anlände för att hjälpa till tillsammans med två andra fartyg. Trots alla ansträngningar tvingades besättningen på "Ciao" ändå överge fartyget och söka skydd i sin livflotte. Deras fartyg sjönk kort därefter. Videon som länkas nedan är tagen ombord på "Spirit of Alcides", en Challenger 39 som ägs av australiensarna Gus och Linda Pallot.


Livflottens historia

År 1914 uppstod idén om en rättslig reglering för användning av livflottar och annan säkerhetsutrustning, som ett resultat av Titanics förlisning. 1960 bildades den juridiskt erkända konventionen av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). Det innebär att kommersiella fartyg, fritidsbåtar, charterbåtar (om de chartras med besättning eller skeppare) och traditionella fartyg måste vara utrustade med livflottar.

Kundbetyg och recensioner

Alla recensioner (153.385)
Ikon för användarprofil

Rickard L. på 11.03.2024

Rätt produkt snabbt och enkelt

Ikon för användarprofil

Anders R. på 15.12.2023

Jättebra

Ikon för användarprofil

Tobias E. på 15.10.2023

-